Udlejning

Gråsten Andelsboligforenings ledige boliger udlejes efter de gældende regler for almene boliger. Reglerne er fastsat af boligministeriet.

Udlejning af boliger sker efter ventelisten.

Gråsten Andelsboligforening har indledt et samarbejde vedrørende tildeling af boliger med SALUS Boligadministration. Det betyder at med en opnotering i SALUS kan man søge ca. 10.000 boliger fordelt i de tilsluttede foreninger. Se her

Gråsten Andelsboligforenings udlejningsregler kan ses her.