Udlejning

Gråsten Andelsboligforenings ledige boliger udlejes efter de gældende regler for almene boliger. Reglerne er fastsat af boligministeriet.

Udlejning af boliger sker efter ventelisten.

Gråsten Andelsboligforening har indledt et samarbejde vedrørende tildeling af boliger med 2 andre boligforeninger - Nordborg Andelsboligforening og Boligforeningen SØBO. Det betyder at ved at være opnoteret i en af boligforeningerne kan man søge ca. 2.500 boliger fordelt i de tilsluttede foreninger.

Gråsten Andelsboligforenings udlejningsregler kan ses her.