Vedligeholdelsesregler

Der er vedtaget et sæt vedligeholdsregler, som er gældende for alle afdelinger i foreningen, og som udleveres samtidig med lejekontrakten.

Reglerne, der skal betragtes som et tillæg til den indgåede lejekontrakt, er udformet som en opslagsliste, hvor de forskellige således at man hurtigt kan finde frem til hvilke regler, der er gældende, såfremt man skulle være i tvivl herom.

Herudover kan der i den enkelte afdeling være vedtaget supplerende regler.

Et eksemplar af vedligeholdelsesreglerne kan rekvireres ved henvendelse til kontoret eller nedenfor.

Vedligeholdelsesregler