Råderet og godtgørelse

Råderetten er en mulighed for lejere til at indrette den almene lejebolig efter eget behov og ønsker. Det giver lejere mulighed for at forbedre og forandre boligen, ved såvel mindre justeringer som større ændringer. Altså lejere har frihed til at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Lovgrundlaget findes i ”lov om drift af almene boliger” og skal være rimelige og hensigtsmæssige, og må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller eventuelle karakter af handicapbolig.

Se og læs mere her