Regler

Her kan du se hvilke regler og bestemmelser, der er gældende som medlem eller beboer i Gråsten Andelsboligforening. Vedtægter og reglementer kan læses i sin helhed eller udprintes ved at klikke på det ønskede emne i venstre side.

Ordensregler

Ordensreglerne og eventuelle ændringer godkendes af de enkelte afdelingsmøder (Flertallet af de fremmødte beboere på afdelingsmødet - uanset hvormange beboere der er til stede).

Vedligeholdelsesregler

Vedligeholdelsesregler er et standardreglement under den såkaldte A-ordning. Reglerne er vedtaget på boligforeningens generalforsamling og er ens for alle afdelinger.

Råderetsregler

Råderetsregler er lovbestemt for så vidt angår økonomien, hvorimod bestemmelserne om hvad man må og ikke må i de enkelte afdelinger af afstukket af administrationen og efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen. Skulle en afdeling have specielle ønsker som ikke er anført i råderetsreglerne, kan dispensationsansøgning fremsendes til organisationsbestyrelsens afgørelse.