Organisationsbestyrelse for Gråsten Andelsboligforening.

Formand,  Niels Christiansen, afd. 9
Næstformand, Gina Laursen, afd. 33
Kirsten Jacobsen, afd. 40
Sune Hamberg, afd. 10
Jan Clausen, afd. 1

1. suppleant Jette Grau, afd. 9
2. suppleant Carl Erik Kock, afd. 13
3. suppleant Jette Christensen, afd. 40
4. suppleant Benny Petersen, afd. 6
 

Derudover er der valgt en afdelingsbestyrelse i flere afdelinger, mens der i andre afdelinger er udpeget en kontaktperson. Enkelte afdelinger har hverken en afdelingsbestyrelse eller kontaktperson, hvorfor disse afdelingers interesser varetages af organisationsbestyrelsen.

Skal der foretages eller vedtages tiltag i en afdeling, er det sædvanligvis afdelingsbestyrelsen eller kontaktpersonen der tager initiativet hertil, men det er altid afdelingsmødet (flertallet af de på et afdelingsmøde fremmødte beboere) der træffer den endelige beslutning. jvf. vedtægterne.